Ansökan - demokrati i en föränderlig värld

LÄS MER

Folkbildningsrådet avsätter upp till 12 miljoner kronor till en satsning på demokratistärkande verksamhet under åren 2022-2024 för studieförbunden. För att se utlysningen av bidraget, klicka på knappen Utlysning till höger. För instruktioner, ansökningsblankett och övriga mallar som ska användas klicka här.

  • Ansökan görs på avsedd ansökningsblankett. Blanketten finns i Wordformat.
  • Ansökan signeras av rektor/avdelningschef eller motsvarande i portalen.
  • Innan beslut fattas kan Folkbildningsrådet komma att begära kompletteringar eller ställa frågor med anledning av ansökan

Ansökningar behandlas löpande. Sista ansökningsdag är 15 juni. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa