Uppföljning studieförbund - 15 april 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp den återrapportering som har inlämningsdatum den 15 april 2024. 

Mall till ekonomienkät samt information till ekonomienkät 2023 finns att ladda ner via knappen till höger.

Observera att ärendet inkommer till Folkbildningsrådet först när rektor signerat ärendet i portalen. 

Sista inlämningsdatum är 15 april 2024

Frågor om e-tjänsten

Mikaela Smedberg
mikaela.smedberg@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ladda upp Årsredovisning
  • Ladda upp undertecknad Revisionsberättelse
  • Ladda upp Verksamhetsberättelse
  • Ladda upp Ekonomienkät 2023
  • Signering av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa