Uppföljning studieförbund 2021 - 15 juni 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst redovisar ni den återrapportering som har sista inlämningsdatum 15 juni.

Det gäller årsredovisning, revisionsberättelse och ekonomiska uppgifter avseende oförbrukat statsbidrag och det fasta tillgänglighetsbidraget.

Obligatoriska dokument (organisationens registreringsbevis, stadgar, uppgifter om antalet juridiska enheter, uppgifter om styrelsesammansättning, riktlinjer för folkbildningsverksamheten, handlingsplan för arbetet med tillgänglighet) laddas upp vid upprättande eller ändring i särskild e-tjänst som du hittar här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Årsredovisning för 2021
  • Revisionsberättelse för 2021
  • Uppgifter om oförbrukat statsbidrag 2021
  • Uppgifter om det fasta tillgänglighetsbidraget 2021

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa