Uppföljning studieförbund 2022 - 15 juni 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp den återrapportering som har sista inlämningsdatum 15 juni 2023. I uppföljningsbrevet framgår vilken återrapportering som ska laddas upp till vilken e-tjänst. 

Ladda ner anvisning för efterkontroll på knappen till höger. 

Observera att ärendet inkommer till Folkbildningsrådet först när rektor signerat ärendet i portalen. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa