Utlysning av innovationsstöd till studieförbunden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan om innovationsstöd till studieförbunden. Ansökningar tas emot fram till den 15 maj 2025. Vi tar emot och behandlar ansökningar löpande.

Ansökningsmall och mall för budget  laddas ner under den blå knappen. Budgetmallen ska fyllas i och sedan laddas upp. Ansökningsmallen kan användas för att förbereda ansökan och informationen ska fyllas i under respektive fråga i e-tjänsten. Under den blå knappen finns även mer information om utlysningen. 

I e-tjänsten ska även en risk- och sårbarhetsanalys laddas upp av studieförbundet. Detta finns det ingen mall för utan den skapar ni själva.

Ju mer kompletta svar på frågorna som vi får in, desto lättare är det att fatta ett snabbt beslut. Mer omfattande ansökningar kräver mer information för att Folkbildningsrådet skall kunna bedöma ansökan.

En ansökan får lämnas gemensamt från flera studieförbund, men det ska finnas en huvudsökande som är bidragsmottagare och rapporteringsansvarig, och som gör ansökan i portalen.

Frågor om e-tjänsten

Lina Brustad
lina.brustad@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ifylld budgetmall för uppladdning
  • Genomförd och dokumenterad risk och sårbarhetsanalys för uppladdning
  • Signering av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa