Ansökan projektbidrag nationella minoritetsspråk 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan av projektbidrag nationella minoritetsspråk 2024, folkhögskolor och studieförbund. Ansökningar tas emot tills 30e september 2023 och preliminära beslut lämnas senast i början av december 2023. Därefter tar vi emot och behandlar ansökningar löpande om medel fortfarande finns kvar att fördela. Notera att under det första kvartalet 2024 finns mycket begränsad kapacitet för handläggning av ansökningar.

Ansökningsmall och mall för budget laddas ner under den blå knappen eller inne i  e-tjänsten. Mallarna ska fyllas i och sedan laddas upp i respektive fråga. Under den blå knappen finns även mer information om insatsen. 

Ju mer komplett svar på frågorna som vi får in desto lättare är det att fatta ett snabbt beslut. Mer omfattande ansökningar kräver mer information för att Folkbildningsrådet skall kunna bedöma ansökan.

Vi uppmuntrar också ansökningar initierade på studieförbundens regionala nivåer, men med ett statsbidrag- och rapporteringsansvar från den nationella nivån. En ansökan får lämnas gemensamt från flera studieförbund och folkhögskolor men det ska finnas en huvudsökande som är bidragsmottagare och rapporteringsansvarig, och som gör ansökan i portalen.

Ifall att du vill dela ansökningsfrågorna med kollegor som inte har tillgång till portalen så finns möjlighet att ladda ned ett dokument med samtliga frågor under den blå knappen här på förstasidan. Där kan ni även ladda ner ytterligare information om insatsen.

Ni kan även välja att ge ytterligare personer åtkomst till portalen för att de ska kunna skriva ansökan (t.ex. för studieförbundens avdelningar), vilket görs av någon på organisationen som har full behörighet under Mina sidor/Min organisation och avsnittet Administratörer.

Frågor om e-tjänsten

Martin Gemzell
martin.gemzell@folkbildningsradet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa