Inlämning revisionsintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp revisionsintyg för studieförbundets internkontroll som genomförts under 2022.

Anvisningar för detta kan laddas ner genom att klicka på knappen Dokument till höger och klicka på Anvisningar.

Studieförbundet ska ladda ner, fylla i och ladda upp följande:

  • Rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder (PDF). Rapporten ska vara signerad av studieförbundets auktoriserade revisor.
  • Folkbildningsrådets ISRS 4400 frågor till studieförbundet.

Nedladdning görs genom att klicka på Dokument till höger och välja filerna. Fyll därefter i och spara dessa, och ladda upp dem i e-tjänsten.

Inlämningen ska göras senast den 31 mars 2023 och ska signeras av behöriga firmatecknare i portalen. Observera att ärendet inkommer till Folkbildningsrådet först när det signerats i portalen.

Frågor om e-tjänsten

Annika Stigmark
annika.stigmark@folkbildningsradet.se
08-412 48 09

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa