Uppföljning studieförbund 2021 - 1 juni 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp den återrapportering som har sista inlämningsdatum 1 juni.

De inlämningar som görs är

  • verksamhetsplan eller motsvarande 2021
  • verksamhetsberättelse 2021
  • rimlighetskontroll
  • särskild kontroll.

Justerat statistikunderlag laddas upp i separat e-tjänst som du hittar här.  

Obligatoriska dokument (organisationens registreringsbevis, stadgar, uppgifter om antalet juridiska enheter, uppgifter om styrelsesammansättning, riktlinjer för folkbildningsverksamheten, handlingsplan för arbetet med tillgänglighet) laddas upp vid upprättande eller ändring i särskild e-tjänst som du hittar här.

Inlämning av årsredovisning, revisionsberättelse och ekonomiska uppgifter avseende oförbrukat
statsbidrag och det fasta tillgänglighetsbidraget sker i särskild e-tjänst  senast den 15 juni. Den e-tjänsten hittar du här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Verksamhetsplan 2021
  • Verksamhetsberättelse 2021
  • Rimlighetskontroll
  • Särskild kontroll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa