Ansökan nytt studieförbund

LÄS MER

Enligt 5 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen beslutar Folkbildningsrådet vilka studieförbund och folkhögskolor som ska erhålla statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. I denna e-tjänst görs ansökan om att bli ny statsbidragsmottagare. Riktlinjer för prövning av ny statsbidragsmottagare hittar du i Folkbildningsrådets dokumentbank för studieförbund.

Ansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den sista februari före det bidragsår som ansökan gäller. 

Frågor om e-tjänsten

Morgan Öberg
morgan.oberg@folkbildningsradet.se
0790685880

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa