Insamling av årliga dokument folkhögskola 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt statsbidragsvillkoren ska folkhögskolor årligen lämna in följande dokumentation:

  • Verksamhetsberättelse
  • Årsredovisning
  • Verksamhetsplan
  • Revisionsberättelse (gäller rörelseägda folkhögskolor)
  • Protokollsutdrag från nämndbeslut (gäller offentligägda folkhögskolor)
  • Årsmötesprotokoll (i de fall årsmötet är högsta beslutande organ)

I denna tjänst finns också ett antal frågor, där svaren ska finnas i verksamhetsberättelsen. Klipp ut dessa avsnitt och klistra in i svarsrutan, och komplettera med mer text vid behov. Lista över dokument och frågor i e-tjänsten kan också laddas ner via knappen till höger.

Sista datum för att skicka in dokument och svar är 15 juni - efter detta datum stängs e-tjänsten.

Efter att vi läst igenom era svar samt gått igenom dokumenten kommer vi ge återkoppling direkt i ärendet. När vi är färdiga genereras en pdf där era svar och vår bedömning framkommer. Detta ersätter alltså den återkoppling som tidigare skickats ut i slutet av året. Vi kommer att hantera ärendena löpande i den ordning de kommer in.

Rektor och/eller annan verksamhetsansvarig ska signera ärendet innan det kan skickas in.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Se till att alla dokument är korrekt påskrivna och fullständiga.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa