Anmälan/ansökan ny folkhögskolefilial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den e-tjänst används vid anmälan om start av ny filial i samma region som folkhögskolans huvudsäte eller ny filial i annan region. 

Frågorna i e-tjänsten finns att se under den blå knappen. Notera att vid anmälan filial i samma region är det bara de första 2 stegen samt signering som är aktuella.

Frågor om e-tjänsten

Jan Jonsson
jan.jonsson@folkbildningsradet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa