Säker filöverföring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ladda upp filer som ska skickas till Folkbildningsrådet. För t.ex. ansökningar, inlämning av obligatoriska statsbidragsvillkorade dokument eller dylikt, använd dig av den specifika e-tjänst som detta gäller.   

Observera att i denna e-tjänst ska inga dokument som tillhör pågående avvikelseärenden inlämnas. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa