Skicka in obligatoriska dokument som ändrats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att skicka in obligatoriska dokument. Notera att du kan skicka in flera dokument i ett och samma ärende, vilket underlättar hanteringen för handläggarna.

Uppladdning ska ske när ändringar har gjorts i följande villkorade dokument

För studieförbund:

  • organisationens registreringsbevis 
  • stadgar
  • uppgifter om antalet juridiska enheter
  • uppgifter om styrelsesammansättning
  • riktlinjer för folkbildningsverksamheten
  • handlingsplan för arbetet med tillgänglighet

För folkhögskolor: 

  • Stadgar, reglemente eller motsvarande styrdokument 
  • Handlingsplan för förstärkningsbidraget 
  • Handlingsplan för arbetet med språkligt stöd 

Klicka på starta e-tjänst för att välja vilket/vilka dokument du vill ladda upp och skicka in till Folkbildningsrådet. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa