Ansökan ny folkhögskola

LÄS MER

Enligt 5 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen beslutar Folkbildningsrådet vilka studieförbund och folkhögskolor som ska erhålla statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. I denna e-tjänst görs ansökan om att bli ny statsbidragsmottagare. Riktlinjer för prövning av ny statsbidragsmottagare hittar du här

Ansökan går inte att spara i e-tjänsten, vilket innebär att allt måste fyllas i på en gång och skickas in. En pdf-version av frågorna som ska besvaras och vilka bilagor som ska finnas med kan laddas ner genom att du klickar på knappen till höger. På så sätt kan ni förbereda innan ni fyller i ansökan i e-tjänsten. 

Ansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den sista februari före det bidragsår som ansökan gäller. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa