Ansökan ny folkhögskola

LÄS MER

Enligt 5 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen beslutar Folkbildningsrådet vilka studieförbund och folkhögskolor som ska erhålla statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. I denna e-tjänst görs ansökan om att bli ny statsbidragsmottagare. Riktlinjer för prövning av ny statsbidragsmottagare hittar du i Folkbildningsrådets dokumentbank för folkhögskola.

Ansökan går inte att spara i e-tjänsten, vilket innebär att allt måste fyllas i på en gång och skickas in. En pdf-version av frågorna som ska besvaras och vilka bilagor som ska finnas med kan laddas ner genom att du klickar på knappen till höger. På så sätt kan ni förbereda innan ni fyller i ansökan i e-tjänsten. Notera att textfrågorna har en begränsning om 2 500 tecken.

Ansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den sista februari före det bidragsår som ansökan gäller. 

Frågor om e-tjänsten

Jan Jonsson
jan.jonsson@folkbildningsradet.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa