Uppföljning studieförbund 2022 - 31 januari 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp den återrapportering som har sista inlämningsdatum 31 januari 2023. I uppföljningsbrevet framgår vilken återrapportering som ska laddas upp till vilken e-tjänst. 
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa