Ansökan kvalitetsutveckling allmänna kurser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Folkbildningsrådets styrelse beslutade den 17 april att avsätta ett stöd för högkvalitativa allmänna kurser fördelat i form av medel om 17,5 mkr till 16 folkhögskolor för genomförande av en ettårig allmän kurs med start vårterminen 2025. Ett stöd om sammanlagt 1 mkr fördelas under 2024 till de folkhögskolor som ingår i satsningen.

Bidraget fördelas efter ansökan och kvalitetsbedömning utifrån av Folkbildningsrådet uppställa kriterier – se mer om detta under den blå knappen till höger. Här hittar du också frågorna i ansökan.

Sista ansökningsdag är 3 juni 2024.

Frågor om e-tjänsten

Jan Jonsson
jan.jonsson@folkbildningsradet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa