Insamling riskanalys folkhögskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här laddar du riskanalys utförd av folkhögskolans styrelse inom följande riskområden.

  • bristande statsbidragshantering,
  • bristande kvalitetssäkring av verksamheten,
  • bristande kunskap om styrdokument,
  • brister i myndighetsutövning samt
  • risk för brott mot demokrativillkor.

Det finns även möjlighet att formulera upp till tre egna risker för analys i dokumentet.

Resultatet av riskanalyserna ska föras in i matriser som skickats ut till alla styrelseordföranden och laddas upp här i portalen. För att sända in dokumentet krävs att rektor för folkhögskolan signerar ärendet. Senaste dag för uppladdning av dokumentet är den 15 oktober 2024.

Frågor om e-tjänsten

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ifylld matris för riskanalys
  • Signering av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa