Enkät styrning och ledning på folkhögskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom ramen för uppföljningen av folkhögskola under 2024 har vi beslutat om ett särskilt fokus kring styrning och ledning. Området har valts ut utifrån en riskanalys, där vi ser att det finns risker kring rektorsrollen som ensam ansvarig i organisationen som blir särskilt tydliga vid rektorsbyten eller förändringar i andra nyckelroller.

Denna enkät är riktad till rektorer vid folkhögskola för att få veta mer om läget i folkhögskolornas organisationer. Det kommer även några frågor kring styrelsen som kan kräva samordning med styrelseordförande eller -ledamot, frågorna kan laddas ner under den blå knappen till höger.

Svaren ska skickas in senast 15 april

Samtliga svar i enkäten kommer att avidentifieras och sammanställas för redovisning på helheten i kommande uppföljningsrapport. Vi samlar dock in informationen om organisation med mera för att kunna kontrollera att samtliga folkhögskolor svarar på enkäten.

Frågor om e-tjänsten

Ingela Johansson
ingela.johansson@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Svaren ska signeras av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa