Rekvisitioner etableringskurs 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp skolans rekvisitioner gällande etableringskurs 2024. Rekvisitionen laddas upp i pdf-format och ska vara signerad av rektor. Rekvisitioner laddas upp senast 1 augusti 2024 samt inför slutreglering den 1 februari 2025. 

Kontrollera att uppladdad rekvisition stämmer överens med rapporterad verksamhet i Schoolsoft. Vid slutreglering av medel baseras ersättning till folkhögskolan på senast inlämnad rekvisition. 

 

Frågor om e-tjänsten

Anna Steen
anna.steen@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Rekvisition signerad av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa