Verksamhetsåtagande 2025-2027

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ur villkoren: Verksamhetsåtagandet ska beskrivas främst i verksamhetstermer. Det ska inte innehålla en ekonomisk budget. Det ska inte vara nedbrutet på lokal eller regional nivå, utan ska ge utrymme för varje studieförbunds lokala variationer.

Verksamhetsåtagandet består av flera delar: Studieförbundets profil, omvärldsanalys, verksamhetens kvaliteter,  verksamhetsram, självvärdering av måluppfyllelse samt risk- och sårbarhetsanalys.

 

Formateringsinstruktion

Det är inte möjligt att använda formateringar vid inlämning i portalen.
Istället numreras rubriknivåerna, exempelvis:
3. Oväntade kulturupplevelser
3.1. Nuvarande verksamhet
3.2 Förflyttning
3.2.1 Nya arbetssätt
3.2.2 Kompetensutveckling.
Vid behov av att göra punktlistor görs dessa med tankstreck – före respektive punkt.
Inga andra formateringar ska göras.

Frågor om e-tjänsten

Annika Stigmark
annika.stigmark@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Genomförd och dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för uppladdning
  • Signering av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa