Återrapportering nationella minoritetsspråk 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar ni in återrapporteringen av ert projekt inom nationella minoritetsspråk 2023. Sista datum är 31 januari 2024

Återrapporteringen innehåller tre delar:

A/ En skriftlig återrapportering med ett begränsat antal generiska frågor där svaren skrivs in här, i portalen. Frågorna har skickats ut till er.

B/ En skriftlig återapportering med svar på skräddarsydda frågor i en mall som har skickats ut till er. Ni besvarar frågorna i mallen och laddar upp dokumentet med era svar här i portalen.

C /En ekonomisk rapport. Ni rapporterar i de fyra högra kolumnerna i budgetbladet som er godkända ansökan skickades in på. Ni laddar upp rapporten i portalen.

Frågor om e-tjänsten

Martin Gemzell
martin.gemzell@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning samt signering
  • Ekonomisk rapport för uppladdning
  • Skriftlig rapport för uppladdning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa