Verksamhetens inriktning - självvärdering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst redovisar studieförbunden en självvärdering av hur väl man lyckats med de områden som betonas i det folkbildningspolitiska målet och statens syfte med stödet till folkbildningen, som tydliggörs i Statsbidrag till studieförbund 2022, kapitel 4.1 Verksamhetens inriktning.

Studieförbundets självvärdering ska avse det egna resultatet inom verksamhetens inriktning med utgångspunkt i befintlig statistik, utifrån egna satta mål och Folkbildningsrådets villkor. Svaret ges i form av textsvar och en skattningsskala per delområde.

Sista datum att svara är 15 juni 2023

Folkbildningsrådet sammanställer relevant statistik i ett exceldokument som behövs för att fylla i e-tjänsten. Denna kan laddas ner under den blå knappen till höger.

En wordmall där ett underlag kan arbetas fram, har skickats ut via mejl som ifyllnadsstöd i arbetet. Redovisningen görs sedan genom att svara på frågorna i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Annika Stigmark
annika.stigmark@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ladda ner statistiken nedan som behövs som underlag.
  • Ärendet ska signeras av rektor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa