Insamling av årliga dokument folkhögskola 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst laddar ni upp de dokumenten som folkhögskolorna årligen ska lämna in enligt statsbidragsvillkoren:

  • Verksamhetsberättelse
  • Årsredovisning
  • Verksamhetsplan
  • Revisionsberättelse eller oberoende revisorsrapport
  • Protokollsutdrag från nämndbeslut (gäller offentligägda folkhögskolor)
  • Årsmötesprotokoll (i de fall årsmötet är högsta beslutande organ)

Inga frågor ska besvaras i årets insamling, endast uppladdning av dokument krävs.

Om ni har påbörjat ett ärende och sedan sparat det, hittar ni det under Mina sidor - Mina ärenden när ni vill fortsätta arbetet. Om ni går in i länken igen startas istället ett nytt ärende.

Rektor och/eller annan verksamhetsansvarig ska signera ärendet innan det kan skickas in. Det betyder att personen som ska signera måste vara markerad som firmatecknare i portalen. Detta är inte samma sak som att vara firmatecknare för föreningen eller liknande. 

Sista datum för att skicka in dokument är 14 juni 2024.

Vi kommer att gå igenom dokumenten som vanligt, och pricka av att de är korrekta och inkommit i tid. Vi kommer också kontrollera att villkorat innehåll i verksamhetsberättelsen finns med. 

Vi kommer ge individuell återkoppling i de fall något saknas eller om utvecklingsarbete krävs. Vi uppmanar er också att fortsätta arbetet utifrån tidigare års återkoppling som fortfarande är aktuell för åtgärder. Tidigare ärenden hittar ni under Avslutade ärenden i Mina sidor - Mina ärenden.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ingela Johansson
ingela.johansson@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Se till att alla dokument är korrekt påskrivna och fullständiga.
  • Signering av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa