Insamling av årliga dokument folkhögskola 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt statsbidragsvillkoren ska folkhögskolor årligen lämna in följande dokumentation:

  • Verksamhetsberättelse
  • Årsredovisning
  • Verksamhetsplan
  • Revisionsberättelse eller Oberoende revisors rapport
  • Protokollsutdrag från nämndbeslut (gäller offentligägda folkhögskolor)
  • Årsmötesprotokoll (i de fall årsmötet är högsta beslutande organ)

I denna e-tjänst finns också ett antal frågor, där svaren på ett par av dem kan finnas i verksamhetsberättelsen, men det går även bra att svara direkt i e-tjänsten. Om svaret på frågan inte finns i er verksamhetsberättelse, skriv in det direkt. Lista över frågor i e-tjänsten och de dokument som ska laddas upp hittar ni via knappen till höger.

Om ni har påbörjat ett ärende och sedan sparat det, hittar ni det under Mina sidor - Mina ärenden när ni vill fortsätta arbetet. Om ni går in i länken igen startas istället ett nytt ärende.

Rektor och/eller annan verksamhetsansvarig ska signera ärendet innan det kan skickas in. Det betyder att personen som ska signera måste vara markerad som firmatecknare i portalen. Detta är inte samma sak som att vara firmatecknare för föreningen eller liknande. 

Sista datum för att skicka in dokument och svar är 15 juni 2023.

Vi kommer att gå igenom dokumenten som vanligt, och pricka av att de är korrekta och inkommit i tid. Vi kommer också sammanställa era svar och redovisa resultatet i uppföljningsrapporten. Notera att vi däremot inte kommer ge individuell återkoppling på era skriftliga svar denna gång. För enstaka folkhögskolor kan vi ge kommentarer i enskilda frågor där utvecklingsarbete krävs.

Istället uppmanar vi er att titta på den återkoppling ni fick i föregående års ärende som fortfarande är aktuell för åtgärder under 2023. Detta ärende hittar ni under Avslutade ärenden i Mina sidor - Mina ärenden.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ingela Johansson
ingela.johansson@folkbildningsradet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Se till att alla dokument är korrekt påskrivna och fullständiga.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa