Ansökan projektbidrag nationella minoritetsspråk 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan av projektbidrag nationella minoritetsspråk 2023, folkhögskolor och studieförbund. Ansökningar tas emot löpande.

Ansökningsfrågor, mall för budget och ytterligare information går att ladda ned under Dokument och går på så vis att dela med personer som saknar access till portalen. Ni kan även välja att ge ytterligare personer åtkomst till portalen för att de ska kunna skriva ansökan (t.ex. för studieförbundens avdelningar), vilket görs av någon på organisationen som har full behörighet under Mina sidor/Min organisation och avsnittet Administratörer.

Ju mer komplett svar på frågorna som vi får in desto lättare är det att fatta ett snabbt beslut. Mer omfattande ansökningar kräver mer information för att Folkbildningsrådet skall kunna bedöma ansökan.

Vi uppmuntrar också ansökningar initierade på studieförbundens regionala nivåer, men med ett statsbidrag- och rapporteringsansvar från den nationella nivån. En ansökan får lämnas gemensamt från flera studieförbund och folkhögskolor men det ska finnas en huvudsökande som är bidragsmottagare och rapporteringsansvarig, och som gör ansökan i portalen.

Ifall att du vill dela ansökningsfrågorna med kollegor som inte har tillgång till portalen så finns möjlighet att ladda ned ett dokument med samtliga frågor under den blå knappen här på förstasidan.

Frågor om e-tjänsten

Martin Gemzell
martin.gemzell@folkbildningsradet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa