Lärartjänster 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Folkbildningsrådet genomför årligen en obligatorisk undersökning om lärartjänster på folkhögskolan. Syftet med undersökningen är att följa upp de lärartjänster som folkhögskolorna avsätter för att uppnå rekommendationen gällande lärartätheten i enlighet med statsbidragsvillkoret.

För att kunna beräkna lärartätheten på folkhögskolan behöver vi information om antal helårslärartjänster. Med detta avses lärartjänster på allmän kurs, särskild kurs och kort kurs omräknade till helårstjänster. I lärartjänstenkäten efterfrågas helårslärartjänster både utan och med förstärkningsbidrag eller språkligt stöd.

Översikt över frågorna samt anvisningar med exempel finns om du klickar på den blå knappen till höger. Sista svarsdatum är 2024-01-12.

Frågor om e-tjänsten

Gabriel Kasto
gabriel.kasto@folkbildningsradet.se
08-412 48 18

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa