Förstärkningsbidragets användning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Folkbildningsrådet utreder för närvarande förstärkningsbidraget utifrån användning och utformning. Andelen deltagare med funktionsnedsättningar på folkhögskola har ökat och bidraget är årligen översökt. 2020 ändrades villkoren för förstärkningsbidraget och egeninsatsen för den enskilda skolan ökade från tidigare 50 000 kr till 300 000 kr.

Resultatet av utredningen kommer användas som en del av beslutsunderlaget i en översyn av förstärkningsbidraget. Det gör vi för att säkerställa att framtida användning stämmer med syftet för bidraget, samt att förenkla administrationen för såväl folkhögskolorna som Folkbildningsrådet.

Nedan följer ett antal frågor som vi ber er ta ställning till utifrån er skolas målgrupper och resursanvändning under 2022 i relation till förstärkningsbidraget. Det är möjligt att spara era svar och återkomma till frågorna vid ett senare tillfälle.

Sista dag för att skicka in era svar är den 8 februari 2023.

Frågor om e-tjänsten

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@folkbildningsradet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa