Söktryck folkhögskola HT 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Folkbildningsrådet genomför årligen uppföljning kring höstterminens sökande till folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Syftet med undersökningen är att beskriva trender i söktryck över tid på folkhögskolan.

Med sökande avses personer som sänt in ansökningshandlingar för deltagande i någon av folkhögskolans långa kurser. Deltagare som fortsätter från en termin till en annan ska också räknas som sökande och den plats deltagaren upptar räknas in i det planerade antalet platser.

Om 15e kursdagen inte hunnit passera före inrapporteringen, ange då det aktuella läget.

Vi rekommenderar er som arbetar i SchoolSoft att rapportera i den Söktrycksrapport som SchoolSoft tillhandahåller i programmet.
Sammanställer ni uppgifterna på annat sätt ska ni rapportera i denna e-tjänst. 

Frågor om e-tjänsten

Gabriel Kasto
gabriel.kasto@folkbildningsradet.se
084124818

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa