Insamling av SeQF-dokument

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som en del av det årliga uppföljningsarbetet genomför Folkbildningsrådet en fördjupning kopplad till uppdraget att granska kvaliteten i allmän kurs och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna utbildning, inklusive utfärdande av intyg.  Alla skolor ska ha en dokumenterad beskrivning av de samlade målen för sina allmänna kurser. Skolorna ska även formulera den allmänna kursens läranderesultat samt dokumentera uppföljning och utvärdering av dessa. 

Mer om hur läranderesultat ska tas fram och formuleras, samt vad som i övrigt ska beskrivas i dokumentet finns i villkorsanvisningen - en länk dit finns under knappen till höger.

Denna enkät samlar in era läranderesultat för allmän kurs. Samtliga folkhögskolor ska besvara enkäten senast den 15 oktober.

Syftet med insamlingen är dels att se till att vi har aktuella styrdokument i vårt arkiv, dels att få en översiktlig bild av hur arbetet med att kvalitetssäkra allmän kurs utifrån läranderesultat ser ut på folkhögskolorna som helhet. Resultatet av fördjupningen kommer bli underlag för den samlade rapporten om uppföljningen 2022, samt vid behov justering eller ändring av villkorsanvisningarna för SeQF och allmän kurs.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa