Återrapportering av yrkesinriktade kurser 2021-2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Platserna inom utbildningssatsningen Yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs fördelades av Folkbildningsrådet till skolorna utifrån gjorda ansökningar i februari 2021. Totalt fördelades medel till 183 utbildningar på 118 folkhögskolor.

De skolor som fick tilldelning inom satsningen och ska här redovisa uppgifter för varje beviljad kurs som genomförts. Hur många kurser som tilldelats respektive genomförts efterfrågas också. Lista över frågorna som ska besvaras finns under knappen till höger.

Sista datum för svar är 1 september.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kursnamn och kursnummer för yrkeskurserna i Schoolsoft
  • Signering av rektor/verksamhetsansvarig

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa